Rólunk

A Pro Unitas polgári társulást 2016-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy kulturális és közösségi programokat, kirándulásokat szervezzünk a szülőföldünkön élő magyarok részére. Fő célkitűzésünk a felvidéki magyarság identitásának megerősítése, hagyományainak megőrzése és továbbadása.

Társulásunk több községi és regionális rendezvény társszervezője, rendszeresen szervezünk látogatásokat a magyar Országházba, az Országgyűlési Könyvtárba, a budai Várnegyedbe, a Hadtörténeti Intézet és Múzeumba és a Magyarság Házába. Ennek köszönhetően az Érsekújvári járásból számos felvidéki magyar látogatott el a magyar fővárosba, hogy megismerje annak épített örökségét, erősítve bennük a magyar nemzethez való tartozás érzését.

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont 2017. szeptemberi megnyitását követően szerveztünk zarándoklatot a Zoboraljára. E látogatások alkalmával tudatosítottuk, hogy a felvidéki magyarság vajmi keveset tud gróf Esterházy János életéről és mártírhaláláról. Az itt élő magyarságnak kevéssé róható fel, hogy Esterházyt a köztudat méltatlanul elfeledte, hiszen Szlovákiában még ma is háborús bűnösként tartják nyilván, s az iskolai történelemkönyvekből is kimaradt. Társulásunk célja, hogy megismertesse az itt élő magyarsággal Esterházy János szellemi hagyatékát.

fghf

Ennek érdekében egy dokumentumfilmet készítettünk, amely bemutatja a nézőknek Esterházy János politikai pályafutását, meghurcoltatását, börtönkálváriáját, és végakaratának teljesítését, amikor jelképes hamvait elhelyezik az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában. A dokumentumfilm egyben emléket állít Paulisz Boldizsárnak, a kápolna építőjének, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont létrehozójának.

Esterházy János a szülőföldön való maradás és boldogulás példaképe, aki vállalta a meghurcoltatást, a mártírhalált. Keresztényi magatartása példaként szolgál a felvidéki magyarság számára.